Udział w projecie w ramach Interreg Va

Helversen’sche Stiftung jest jednym z trzech partnerów projektu w polsko-niemieckim projekcie UE, którego celem jest zmniejszenie ilości substancji odżywczych wprowadzanych do Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego oraz poprawa drożności niektórych jego dopływów – po niemieckiej stronie Uecker, Randow i Welse, w Polsce Ina i Gowienica. W niewielkim rezerwacie przyrody Biesenbrow Hinterteiche zidentyfikujemy i wdrożymy rozwiązania mające na celu zminimalizowanie dopływu składników odżywczych do wód: z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, a w szczególności rolników.
Wzdłuż brzegów stawu, grunty ugorowane mogą pomóc w zatrzymaniu substancji odżywczych wymywanych z pól na stokach. Rezygnacja z orki spowalnia i zmniejsza dopływ składników pokarmowych do zbiorników wodnych spowodowany procesami erozji. Uprawy wieloletnie, takie jak koper włoski i pasza (koniczyna łąkowa, lucerna) stabilizują strukturę gleby i skutecznie zapobiegają utracie jej wierzchniej warstwy.
Również nasadzenie żywopłotów zminimalizuje erozję i stworzy korzystne warunki mikroklimatyczne. Pasy krzewów są bardzo ważne w otwartym krajobrazie, jako siedliska ptaków, takich jak srokosz, dzierzba gąsiorek i potrzeszcz.

Kluczowe dla realizacji celów projektu są regulacja poziomu wód, retencja oraz zapewnienie równomiernego odpływu wody. W związku z tym zostaną przeprowadzone działania z zakresu inżynierii wodnej, zaplanowane z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody i zrównoważonego rybołówstwa.
Nasze organizacje partnerskie pracują na Pomorzu Zachodnim i w województwie zachodniopomorskim nad badaniem stężeń i źródeł składników pokarmowych oraz nad poprawą drożności ważnych cieków wodnych. Wspólnie postawiliśmy sobie za zadanie informowanie mieszkańców regionu transgranicznego o zanieczyszczeniu substancjami odżywczymi i inicjowanie działań na rzecz redukcji tych zanieczyszczeń – poprzez wykłady i warsztaty.

Foto: Marcin Budniak/TPRIIG

Foto: Erhard König

Foto: Erhard König 

Foto: Marcin Budniak/TPRIIG